حسین تبریزی برای نخستین بار در جدیدترین ساخته خود به سراغ زندگی شخصی و علمی یکی از شهدای هسته ای رفته است.

موضوعی که جای خالی آن در میانه این آشفته بازار سریال سازی به شدت احساس می شد.

جایگاه شهدای هسته ای در رسانه ملی

گرچه همچنان باید گفت رسانه ملی و مدیران آن در تولید فیلمهایی با محوریت شهدا چه شهدای دفاع مقدس و چه شهدای هسته ای به شدت تاکنون کم کاری کرده اند.

سریال صبح آخرین روز

«صبح آخرین روز»سریالی است که حال مخاطب را  خوب می کند و به او حس امید،افتخار و غرور می دهد تا مخاطب به ایرانی بودن خود ببالد.

شحصیت فیلم صبح آخرین روز

 

شخصیت مجید شهریاری با بازی درخشان کاوه خداشناس بقدری  خوب پرداخته شده که به قهرمانی دوست داشتنی برایمان تبدیل می‌شود.

شخصیتی که بیش از صورت قهرمانی،سیرت قهرمانی دارد.

مجید داستان بقدری به واسطه سادگی و صمیمت رفتار به ما نزدیک می‌شود که پابه پای او از کودکی تا بزرگسالی زندگی می‌کنیم.

پابه پای توسل های او برای موفقیت هایش دعا می‌کنیم،

پابه پای او در سوگ همسر اولش-مرضیه-عزاداری میکنیم و بخاطر مظلومیت و صبوری او دلمان آتش میگیرد و حتی همراه او دلشوره می‌گیریم که چگونه از خانم قاسمی خواستگاری کند!

پیام های صبح آخرین روز

«صبح آخرین روز»بهمان یادآوری می کند که می توان با تلاش و پشتکار به رتبه های عالی علمی خدست یابیم،بهمان گوشزد می کند که خدا را در هیچ لحظه ای فراموش نکنیم و بدون توکل و توسل قدم از قدم برنداریم.

قهرمان سازی آن هم قهرمانی که واقعی باشد و از جنس خودمان نه رویایی و با قدرت مافوق طبیعی برگ برنده این سریال است.

از مجید دوست داشتنی که بگذریم بقیه شخصیت ها از بهجت(همسر شهید)و فرزندانشان(محسن و متین)گرفته تا دوستان و پدر و مادر مجید همگی به دل مخاطب می نشینند.

سریال البته نقاط ضعفی نیز دارد؛مثلا باید شیوه روایت داستان ساده تر بود؛چراکه گاه فلش بک های متعدد باعث سردرگمی مخاطب می شود.

همچنین باید فیلمساز زمان بیشتری را به نمایش اتفاقات خوشایند و شیرین زندگی شهید و روابط عاشقانه او با همسرش اختصاص میداد تا ذره ای از تلخی ذاتی داستان سریال کم شود.

«صبح آخرین روز»تنها روایت زوایای آشکار و پنهان زندگی شهید شهریاری نیست و با ترور او داستان تمام نمیشود،فیلمساز سعی کرده تا تلاش و عملکرد نیروهای امنیتی کشور در دستگیری عوامل این ترور بیشرمانه را هم به نمایش بگذارد.

در پایان باید گفت نکته ای که سبب موفقیت سریال شده بی شک همکاری و همراهی صمیمانه خانواده این شهید بزرگوار با عوامل سازنده سریال بوده است.امید آنکه رسانه ملی تولید این قبیل سریال ها را بیش از پیش در دستورالعمل های خود قرار دهد.