هیات داوران  این جشنواره، جایزه اش را به ساخته پناه پناهی به دلیل برخورد ظریف و در عین حال نافذش با رنج های انسانی و به تصویر کشیدن مهاجرت فراتر از تمامی کلیشه های رایج سینمایی اعطا کرد. 

همچنین در بیانیه هیات داوران آمده است: «این فیلم ایرانی یکی از بزرگترین تراژدی های بشریت را با شوخ طبعی ظریف و خاص برای ما آشکار می سازد». 

«جاده خاکی» بهترین فیلم جشنواره کشور اسلوونی شد «جاده خاکی» که تا کنون در اکثر جشنواره های مهم دنیا حضور داشته و در جشنواره فیلم لندن جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه اصلی را دریافت کرد و در جشنواره فیلم فیلادلفیا، جایزه ویژه هیات داوران را گرفته است.