مواردی از جمله بررسی درخواست‌های واصله جهت صدور مجوز مسابقات بین المللی و کشوری، تبادل نظردر خصوص موانع، چالش‌ها و راهکار‌های بهبود فعالیت‌های ستاد عالی و کمیته‌های پنجگانه و ارائه گزارشی از برگزاری سی و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه، بررسی پیشنهاد مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر افزوده شدن رشته ترتیل به مسابقات بین المللی بانوان جهان اسلام بود که مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه؛ مصوب شد این رشته به صورت آزمایشی  به مسابقات افزوده شود. پیش از این، مسابقات بین المللی بانوان صرفاً در رشته حفظ کل برگزار می‌شد.

با توجه به این مصوبه و نظر به اینکه نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی از بین برگزیدگان مسابقات سراسری قرآن کریم انتخاب می‌شوند؛ به منظور ایجاد فرصت بیشتر برای بانوان، مهلت ثبت نام بخش آوایی مسابقات سراسری قرآن کریم به مدت پنج روز و تا ۳۰ خرداد تمدید شد.

اضافه شدن رشته ترتیل بانوان به مسابقات بین‌المللی قرآن کریم

لازم به ذکر است که مسابقات بخش بانوان جهان اسلام به عنوان بخش اصلی مسابقات، ذیل عنوان کلی سی و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم قرار می‌گیرد.

یسی و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران به صورت حضوری در ایام مبعث رسول اکرم (ص) برگزار خواهد شد.