واکنش هیجان انگیز خانم مجری  پس از دیدن مهمان برنامه +فیلم

ویدیویی از ذوق گیتی خامنه از دیدن فرزند خردسال مهمانان برنامه را ببینید.

 

حجم ویدیو: 4.96M | مدت زمان ویدیو: 00:01:05