به گزارش افکارنیوز، پدرام پاک‌آیین بیان کرد: این یارانه متعلق به همه‌ی مطبوعات سراسری و استانی منتشر شده است که با توجه به اعتبار تأمین شده محاسبه و در ابتدای هفته آتی به حساب نشریات واریز می‌شود.

او ادامه داد: در این نوبت همه‌ی نشریات با ترتیب انتشارهای گوناگون از جمله دو ماهنامه‌ها، فصل‌نامه‌ها و دو فصل‌نامه‌ها را مشمول حمایت قرار گرفته‌اند.

پاک آیین با بیان اینکه یارانه مطبوعات، تابعی از بودجه‌ی بخش فرهنگ کشور است، گفت: به همین دلیل اهل رسانه از نمایندگان محترم مجلس به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی انتظار دارند که به دنبال افزایش این بودجه باشند. زیرا ارتقای شمارگان مطبوعات به ویژه روزنامه‌ها یکی از مهمترین شاخص‌های رشد فرهنگی کشور بوده و با عزت ملی ما پیوند خورده است.

او با تاکید بر اینکه رونق نشریات محلی، نشانه رویکرد متوازن در توزیع اخبار و امکانات اطلاع‌رسانی است که مهمترین سرمایه احتماعی محسوب می‌شود، اظهار کرد: کل بودجه بخش فرهنگ قابل مقایسه با سایر بخش‌ها نبوده و به همین دلیل افزایش آن دور از انتظار نیست. این در حالی است که صرف نظر از تنگناها و محدودیت‌های اعتباری حوزه مطبوعات در سال جاری در سال‌های قبل نیز با وجود رشد چشمگیر تعداد و عناوین نشریت میزان یارانه‌ها ثابت مانده بود.

پاک آیین با اشاره به اینکه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشد اسلامی با علم به تنگناها و مضایق مطبوعات در سال ۹۱ به توزیع کاغذ یارانه‌ای در بین روزنامه‌ها پرداخت و تعرفه آگهی‌های دولتی را نیز پس از هفت سال به میزان سه برابر افزایش پیدا کرد تا بعضی از مشکلات یاد شده کاهش یابد، تصریح کرد: در سال ۹۲ نیز افزایش این تعرفه را متناسب با افزایش هزینه‌های مطبوعات پیگیری خواهیم کرد.

او همچین تاکید کرد: در پایان وظیفهی خود میدانم با توجه به درک واقعبینانه و مسؤولانه رسانههای داخلی از شرایط اقتصادی کشور و اهتمام بیوقفه آنها که رسالت آگاهیبخشی و روشنگری دارند، از یکایک مطبوعات و رسانهها و خانواده بزرگ اطلاعرسانی کشور سپاسگزاری کنم.