به گزارش افکارنیوز، دانشمندان با انجام آزمایشاتی روی ۱۷۰۰ داوطلب دریافتند مغز خانم ها در هر دو نیمکره خود قسمت فعال و مشخصی دارد اما در مغز آقایان تنها یک نیمکره به فعالیت می پردازد و یکی از علت های متفاوت بین آقایان و خانم ها در رفتارهایشان به دلیل قضاوت در ساختار مغزی آنهاست.

اگر شما هم از دسته افرادی هستید که در یک مدت زمان خاص می توانید چندین کار را به طور همزمان و با موفقیت انجام دهید دارای مغز خانم هستید و اگر از افرادی هستید که فقط قادر به انجام یک کار بوده و برای انجام یک کار زیاد برنامه ریزی می کنید حتما دارای مغز آقا هستید.