به گزارش افکارنیوز، پیش از این طرح‌هایی برای تصفیه ادرار برای تأمین آب سیفون، توسعه ژنراتوری با نیروی ادرار، شارژ تلفن همراه با ادرار یا طرح مفهومی H۲O برای تبدیل ادرار به آب آشامیدنی ارائه شده‌اند؛ ‌اما ایده‌های کمی در خصوص استفاده از مدفوع مطرح شده است.

محققان دانشگاه تکنولوژی نانیانگ موفق به طراحی توالت جدیدی شده اند که فضولات انسانی را به بیوگاز یا بیودیزل تبدیل می کند.

توالت No - Mix متشکل از یک مکنده خلأ مشابه توالت هواپیما برای جداسازی ادرار از مدفوع است؛ بخش جامد فضولات در طی مراحل پردازش به بیوگاز تبدیل می‌شود.

بخش مایع نیز برای تولید مواد شیمیایی مانند فسفر برای تولید کود مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیوگاز بعنوان یک منبع سوخت تجدیدپذیر و پاک از قابلیت استفاده در خودروها، قطار و جایگزین شدن با سوخت طبیعی برخوردار است.