به گزارش افکارنیوز، محمود شالچی طوسی قائم مقام کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بودجه‌ای آن گفت: از بودجه امسال کتابخانه مجلس تا به امروز تنها ۳۰ درصد اختصاص یافته و از بودجه تملک دارایی ما هیچ مبلغی اختصاص نیافته است.

وی همچنین درباره بودجه سال آینده کتابخانه مجلس یادآور شد: برای بودجه سال آینده موفق شدیم که اولین بار بودجه‌ای مستقل از مجلس، برای کتابخانه در نظر بگیریم. این بودجه، از بودجه اختصاص داده شده دولت به دستگاه‌های فرهنگی است. به عبارت دیگر در لایحه بودجه پیشنهادی به مجلس برای کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی جدای از مجلس، مبلغ ۱۴۶ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده که با توجه به بودجه انقباضی دولت و کسر شدن بودجه سایر دستگاه‌ها نسبت به سال گذشته مبلغ مورد قبولی است.

شالچی طوسی افزود: امیدواریم بتوانیم در کمیسیون تلفیق، این مبلغ را افزایش دهیم، زیرا هیئت امنای کتابخانه، بودجه مورد نیاز کتابخانه مجلس را به میزان ۳۵.۵ میلیارد تصویب کرده‌اند.

قائم مقام کتابخانه مجلس درباره زمان انتقال این مرکز به ساختمان در دست ساخت برای آن نزدیک مکان فعلی، گفت: با بررسی‌های انجام شده درباره ساختمان جدید مرکز پژوهش‌ها و کتابخانه مجلس باید گفت، بعید است تا پنج سال آینده این ساختمان آماده شود.

وی از افزایش بودجه فعالیت‌های پژوهشی در سال جدید خبر داد و افزود: از آنجا که اصلی‌ترین وظیفه ما در کتابخانه ارتقای سطح فعالیت‌های کتابخانه است، لذا بودجه فراهم‌آوری منابع با اولویت قطعاً تهیه خواهد شد تا مخازن کتابخانه همواره به‌روز باشد و جدیدترین کتاب‌های منتشره در سطح کشور و حتی جهان آنچه مورد نیاز است تهیه و در مخزن قرار گیرد.

شالچی طوسی، همچنین از گسترش فعالیتهای فروشگاه کتابخانه مجلس و نیز راهاندازی فروشگاه مجازی آن در وبسایت کتابخانه در آینده نزدیک خبر داد.