به گزارش افکارنیوز، برنامه این هفته ی کاوش در ورزش باموضوع جایگاه معلمان در ورزش کشور و زنگ ورزش و مشکلات آن جمعه۱۹اردیبهشت ازشبکه ورزش پخش میشود.

دکتر علیرضا رمضانی، سعید علی آبادی و معین فرحزادی معلمان ورزش با حضور در این برنامه به بحثو بررسی در خصوص جایگاه معلمان در ورزش کشور و زنگ ورزش و مشکلات آن می پردازند.

بر اساس این گرزارش، هنوز در بسیاری از مدارس کشور، زنگ ورزش تفاوتی با زنگ تفریح ندارد. هنوز خیلی از مدیران مدارس، زنگ ورزش را تنها برای استفاده معلمان ریاضی و فیزیک و… از آن، در جدول برنامه‌های مدرسه می‌گنجانند و بدتر از این‌ها، برخی از مدارس در عمل، اصلاً زنگی به نام زنگ ورزش ندارند.

برنامه گفتگو محور کاوش در ورزش ﺑﺎ ھﺪفﮐﺎوش، ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ و ﺑﺤﺚﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ورزﺷﯽتهیه شده است. دراین برنامه باحضور کارشناسان پزشکی و ورزشی به بررسی موضوعات مختلف ازجمله چالشهای خبرنگاری ورزشی، وضعیت درس تربیت بدنی در دانشگاه‌ها، بهداشت حرکت پرداخته می شود.
این برنامه به تهیه کنندگی و اجرای دکتر حمید قاسمی وکارگردانی مصطفی شریفی ،جمعه شب ساعت ۲۰ روی آنتن می رود.