به گزارش افکار، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، جزئیات بسته حمایتی سال ۹۴ را اعلام کرد. «اولویت های موضوعی، حمایت از مناطق کم برخوردار، توجه به تحولات رسانه، ترویج بنگاه ها، دیپلماسی رسانه ای و تاکید ویژه بر بیمه اهالی مطبوعات، رئوس اولویت های حمایتی معاونت مطبوعاتی در سال جاری را تشکیل می دهند.

بنابراین گزارش، حمایت وی‍ژه از بیمه خبرنگاران توسط رسانه‌ها - با کاهش نصاب های در نظر گرفته شده - در کنار توجه به نشریات استانی و مناطق کم برخوردار از اصلی ترین بندهای بسته حمایتی در سال ۹۴ است به طوریکه به منظور حمایت از روزنامه نگاران، روزنامه ها، هفته نامه ها و دوهفته نامه هایی که اساساً لیست بیمه ای نداشته باشند از هرگونه حمایت محروم خواهند بود.

متن کامل بسته حمایتی سال ۹۴ معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:

۱ - اولویت های موضوعی
یارانه نشریاتی که موضوع انتشار آنان(حداقل ۶۰ درصد حجم) فقط به یک یا ترکیبی از دو موضوع زیر اختصاص داشته باشد تا ۳ برابر افزایش می یابد و شروع حمایت از آنان نیز تابع نصاب نیست و از شماره اول حمایت می شوند:
۱ - قرآن، احکام اسلامی و شعائر دینی
۲ - فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع مقدس
۳ - ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی به جای فرهنگ غیرخودی(پیگیری محورهایی نظیر دین باوری، هویت ملّی، میراثبانی، خانواده محوری، فرزندآوری، ترویج کتابخوانی، قناعت، حیا، دانشوری، فرهنگ کار، اصلاح خلقیات اجتماعی و …)
۴ - هر یک از محورهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی(حمایت از تولید داخلی، ترویح فرهنگ کار، اطلاع رسانی کسب و کار، اقتصاد دانش بنیان و…)
۵ - ترویج زبان فارسی(یا اهتمام به فعالیت در کشورهای فارسی زبان)
۶ - پرهیز از واگرایی و تحکیم همبستگی ملی توسط روزنامه ها و هفته نامه هایی که با گستره توزیع استانهای مرزی منتشر می شوند.
۷ - افزایش سواد علمی جامعه(رسانه هایی با رویکرد علم برای عموم مردم)

۲ - حمایت از مناطق کم برخوردار
نشریات محلی یا استانی متعلق به استان های ۱۰ گانه و یا تک شهرهای غیر مرکز استان تا ۲ برابر حمایت می شوند(نشریات منطقه ای نیز مشروط به آن که تمامی استان های مندرج در مجوز آنان در زمره «استان های کم برخوردار» باشد).

این استانها مطابق اعلام صندوق توسعه ملّی برای سال ۹۴ به این شرح هستند: آذربایجان غربی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان

۳ - توجه به تحولات رسانه
در راستای درک تحولات دنیای رسانه، حضور محتوای ملّی در عرصه جهانی و توجه به محیط زیست، برای نشریاتی که اولویت های روشی را رعایت کنند ارقام زیر منظور می شود:

۴ - ترویج بنگاه ها
یارانه نشریاتی با صاحب امتیاز واحد، مشروط به آن که همه نشریات بنگاه، اولاً نظم در انتشار و ثانیاً ضریب کیفی افزون بر ۲·۱ داشته باشند(برای روزنامه ها: حضور در ۳ دهک بالایی طرح رتبه بندی روزنامه ها) به شرح زیر افزایش می یابد:

۱ - حقوقی: به یارانه هر نشریه ۲۵ درصد افزوده می شود.
۲ - حقیقی: به یارانه هر نشریه ۱۰ درصد افزوده می شود.

۵ - دیپلماسی رسانه ای
نشریات چاپی و الکترونیکی که «دیپلماسی فرهنگی» را دنبال کنند و فعالیت های برون مرزی جدّی داشته باشند و یا در جذب سرمایه های خارجی به صنایع و خدمات کشور مؤثر باشند بر اساس شاخص ها(دوره انتشار، میزان تأثیر، اولویت های منطقه ای و جهت گیری محتوایی) پنجاه تا یکصد میلیون تومان حمایت می شوند.

۶ - یارانه بیمه کارکنان
این حمایت مشروط به رعایت حداقل نفرات به شرح زیر است:


الف - برای رسانه های خصوصی، ‌ تمام مبلغ پرداختی آنان به سازمان تامین اجتماعی و برای رسانه های غیر خصوصی ۳۰ درصد از مبلغ پرداختی آنان عودت می شود. فهرست بیمه باید با نام رسانه یا صاحب امتیاز باشد.

ب - سقف حمایت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، برای ۳ دسته فوق به ترتیب ۶۰۰،۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون ریال برای هر فصل خواهد بود. این سقف برای مؤسسات مطبوعاتی تا ۵۰ درصد قابل افزایش است، مشروط بر آن که برای سایر نشریات خود کد کارگاهی مستقل نداشته باشند.

ج - به منظور تشویق روزنامه ها و خبرگزاری ها به بیمه همکاران دفاتر استانی خود، برای پنج روزنامه و خبرگزاری اول کشور(مطابق طرح های رتبه بندی روزنامه ها و خبرگزاری ها) جمعاً تا سقف ۸۰ نفر و برای سایر روزنامه ها و خبرگزاری‌ها تا ۴۰ نفر، یارانه برای بیمه همکاران دفاتر استانی علاوه بر سقف حمایتی مندرج در جدول و به صورت جداگانه تعلق می گیرد.

د - با هدف شفافیت، فهرست ارسالی هر رسانه در سایت معاونت مطبوعاتی منتشر می‌شود. در صورت اعتراض هر یک از خبرنگاران تمام وقت هر رسانه که با وجود گذشت ۶ ماه از همکاری خود هنوز بیمه نشده اند، ‌آن رسانه از فهرست یارانه بیمه حذف می شود.

ضمناً به منظور حمایت از روزنامه نگاران، روزنامه ها، هفته نامه ها و دوهفته نامه هایی که اساساً لیست بیمه ای نداشته باشند از هرگونه حمایت محروم خواهند بود. برای نشریات استانی و منطقه ای، «دوهفته‌نامه‌ها» و برای نشریات استان های ده گانه، «دوهفته نامه‌ها و هفته‌نامه‌ها» نیز از این قاعده معاف هستند.

تذکر: ضرایب یا موارد حمایتی شش گانه فوق قابل جمع با یکدیگر هستند.