به گزارش افکارنیوز،

احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران در خصوص مرکز تبادل کتاب گفت: ما این تجربه را در برخی از شهرستان‌ها داشته‌ایم که برخی افراد  کتاب‌های دست دوم خود را فروخته‌اند؛ ولی ساختار این مبادله تعریف جدیدی می‌خواست تا کتاب‌ها در یک چرخه مورد استفاده قرار بگیرند. 

مسجدجامعی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز ما شاهد ایده ساختاریافته از مبادله کتاب در مرکز تبادل کتاب هستیم. این مرکز به ساختار مورد نظر خود رسیده و از حالت فردی خارج شده است. 

وی در بازدید از مرکز تبادل کتاب با خرید کتاب‌های مورد نظر خود گفت: من اینجا کتابی را خریدم که علامت دانشکده امیرکبیر را داشت، گویا دانشکده امیرکبیر این کتاب‌ها را داده است و تصمیم به جایگزینی آن توسط  کتاب‌های جدید شده است. همچنین کتابی را خریدم که پشت آن نوشته بود: این کتاب را به دوست عزیزم هدیه می‌دهم و آن شخص کتاب را به این مرکز آورده بود تا در مقابلش کتاب دیگری بگیرد. 

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر خوب بودن روند مرکز تبادل کتاب خاطرنشان کرد: در این مکان  کتاب‌های تاریخ جدید و قدیم هست که عموم افراد می‌توانند از آن بهره ببرند. از نظرم این اتفاق تجربه‌ای ساختاریافته از یک ایده است و می‌توان به آن امیدوار بود.