به گزارش افکارنیوز،

شایعات مختلف درباره تغییر رئیس سازمان صداوسیما سرانجام تحقق پیدا کرد.

شنیده شده است  که محمد سرافراز رئیس سازمان صداوسیما تغییر کرده است و علی عسگری، معاونت فنی سابق سازمان به ریاست جدید منصوب شده است.

هنوز سایت رسمی دفتر مقام معظم رهبری در این خصوصی مطلبی منتشر نکرده است.