به گزارش افکارنیوز،
 
 
عکس/ مشهد/ دهه چهل/ خیابان زیبای امام رضا (ع)عکس/ مشهد/ دهه چهل/ خیابان زیبای امام رضا (ع)