به گزارش افکارنیوز،

سرهنگ آیت الله عیدی پور گفت: موضوع کشف گنج فاروق در استان فارس کذب محض بود این شایعات زائیده توهمات ذهنی افراد سودجو بوده است که توسط دو نفر دامن زده شد.

به همین علت علیه کسانی که به نشر اکاذیب مبادرت کرده بودند از طریق اداره کل میراث فرهنگی استان طرح دعوی شد و امروز دو نفر که مدعی دیدن این گنج بودند دستگیر شده و به مراجع قضایی سپرده شدند.

طبق تحقیقات کارشناسان میراث فرهنگی هیچ اثری دال بر واقعیت داشتن کشف این گنج وجود نداشته است این افراد نیز از اهالی شهرستان فاروق بوده اند که شایعه کردند گنجی پیدا شده است.