به گزارش افکارنیوز،

جشنواره مد و لباس فجر امسال برای اولین بار بعد از انقلاب مژده لواسانی، مبینا نصیری و فضه سادات حسینی را به عنوان بهترین مجریان زن تلویزیون از نظر پوشش انتخاب کرد.

 

سه مجری زن خوش پوش تلویزیون
مژده لواسانی

 
سه مجری زن خوش پوش تلویزیون
مبینا نصیری
 
 
سه مجری زن خوش پوش تلویزیون
فضه سادات حسینی