به گزارش افکارنیوز،

علی انصاریان با انتشار این عکس نوشت:

. سلام... پنج شنبه ها و شب جمعه همش بهونه اس ،همیشه و هر ثانیه با من هستى و هوامو دارى ...