به گزارش افکار نیوز ؛ واکنش عادل فردوسی‌پور، هوشنگ گلمکانی، محسن غرویان و فریدون جیرانی به خداحافظی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد را مشاهده می کنید.

هوشنگ گلمکانی: در دوره مدیریت دکترانتظامی در معاونت مطبوعاتی، فضای مدیریتی تغییر کرد و حس تفاهم و همدلی و نه تقابل بین مطبوعات و نهاد دولتی وزارت ارشاد به وجود آمد. حسین_انتظامی همیشه همراه و در کنار مطبوعات بوده است نه در مقابل آنها. حتی هر جایی که مشلات حل نشده او با اهالی مطبوعات همدلی کرده است. ویژگی دوم دوره معاونت مطبوعاتی حسین انتظامی که آن را با گذشته متفاوت می کند، شفاف سازی امور بود. نکته مهم دیگر این است که انتظامی با برنامه بود.هر جایی مشکلی می دید برنامه ای داشت و فکر خلاقانه ای برای حل مشکل می اندیشید.

عادل فردوسی پور: دکتر انتظامی در یک جمله مدیر خوب، مثبت و کار راه‌اندازی بود که چون اهلیت رسانه‌ای داشت و رسانه را می‌شناخت، فعالیت‌اش هم برای رسانه‌ها مثبت بود و در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تلاش کرد به رسانه‌ها برای ارتقا سطح کیفی کارشان راهکار و انگیزه بدهد و از آنها در قبال مشکلات حمایت کند.

جا دارد از تلاش و مدیریت او قدردانی شود. معتقدم در منصب جدید هم انتظامی موفق خواهد بود و امیدوارم او همچنان برای رسانه‌ها یک بازوی کمکی خوب باشد.

فریدون جیرانی: وقتی خبری می یاد از عوض شدن یک  مدیر خوب؛ مدیری که توانست آرامش را به محیط  مطبو عات برگرداند، مدیری   که در طول 4 سال در بین اهالی مطبوعات (اعتماد) به نهاد تصمیم گیرنده را جایگزین بی اعتمادی کرد، متاسف می شوی و نمی دانی چه تحلیلی از این تغیر داشته باشی...امروز رونق قبلی مطبوعات سینمایی به فضای مجازی نقل مکان کرده است. این رونق الان در فضای مجازی است. این رونق در این 4 سال بیشتر شده است  و حالا مدیر موفق ما دارد می روذ.

محسن غرویان: کار ویژه معاونت مطبوعاتی در دوره دکتر انتظامی گسترش ابزارهای اطلاع رسانی در اختیار مردم و تسهیل در صدور مجوز نشریات است؛ همچنین اعتقاد عملی به جریان ازاد اطلاعات که هم با برخورد منطقی با رسانه های نو در شبکههای اجتماعی خود را نشان داد و هم تسریع در صدور مجوز برای نشریات. ضمن اینکه از فیلتر کردن و فضای امنیتی - پلیسی در رسانه‌ها خبری نبود که اینها از امتیازات خاص آقای دکتر حسین انتظامی محسوب می شود.