به گزارش افکارنیوز،

شهرزاد مدیری را در افتتاحیه برترین رویداد طراحان مشاهده می کنید.