به گزارش افکارنیوز،

گیتی مشایخی همسر جمشید مشایخی درباره آخرین وضعیت جسمانی همسرش پس از عمل جراحی گفت: در حال حاضر عمل به پایان رسیده و حال عمومی جمشید مشایخی خوب است.

وی در ادامه افزود: تشخیص پزشکان موفقیت آمیز بودن عمل را نشان می دهد و در حال حاضر مشایخی به بخش منتقل شده است.

 

 

همسر جمشید مشایخی در خصوص عمل جراحی جمشید مشایخی خاطرنشان کرد: در مورد اینکه عمل جراحی چند ساعت به طول انجامیده اطلاعی ندارم اما نکته مهم اینکه حال جمشید کاملاً خوب بوده و عمل را به خوبی طی کرده است.