به گزارش افکارنیوز،

علیرضا کمالی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: حضرت روزت مبارک پات ایستادم مادر همه جوره میدونى که جنگى ام!به شاه مردان قسم بخاطرت با جهان_ مى جنگم! شمسِ جمالِ تمام مادرها،آنها که هستند و آنها که در دیار باقى دعا گوى فرزند،را عشق است.

https://www.afkarnews.com/