عشق
  • عشق و محبّت این دغدغه درونی و این نیاز اشکار ، تنها راه آرام کردنش ، حفظش و پرورشش تنها و تنها در دستان خداست که همه آنچه ما نیاز داریم را در صندوقخانه قلبمان قرار داده و تنها یک کار برای ما گذاشته اینکه روی این صفحه پاک را با گناه خاک آلود نکنیم .

  • معاملۀ زندگی خودمان باآدم‌های مشهور، ثروتمند یا زیبا به این آسانی‌ها نیست. زندگی سخت است، برای بعضی‌ها که حقیقتاً ناجور پیش می‌رود. این سختی همراه می‌شود با آدم‌های موفق، پولدار، زیبا و محبوبی که صبح تا شب تلویزیون و دیگر رسانه‌ها نشانمان می‌دهند. طبیعی است که گاهی دلمان بخواهد ما هم جای یکی از آن‌ها باشیم. اما اگر این آرزو واقعاً جدی شود چه؟ تاد می، فیلسوف آمریکایی، معتقد است تعداد اندکی از ما اگر چنین انتخابی جلویمان باشد، قبولش می‌کنیم.

  • یک روان‌شناس خانواده خاطر نشان کرد: شنیدن جمله «با وجود تو در زندگیم احساس خوشبختی می‌کنم» از سوی کسی که عاشق شماست، حس بسیار خوشایندی را در او ایجاد می کند و این عمل راه مناسبی است برای اینکه به وی نشان دهید که چقدر برای شما ارزش دارد.

  • اگر با همسرتان صمیمیتندارید، پرسیدن پرسش هایی خاص و شخصی می تواند شما را به هم بازگرداند. ساختن نقشه ی عشق، استعاره ای از شیوه ای است که می تواند کمک کند تا زوجین یکدیگر را عمیق تر بشناسند.

  • اعتماد، مهمترین بخش یک رابطه عاطفی است. شاید جذابیت فیزیکی اوست که شما را به سمت اش جلب می کند اما در بلند مدت، اگر اعتمادی در کار نباشد، رابطه شما نیز دوامی نخواهد داشت.