به گزارش افکارنیوز،

سارا و نیکاى سریال پایتخت وقتی کودک بودند.