به گزارش افکارنیوز،
عکسی از شبنم قلیخانی در یک تئاتر را مشاهده می کنید.