حسین شریعتمداری در شماره امروز روزنامه کیهان با اشاره به تشییع پیکر حاجی بخشی نوشته است راستی اگر حاج بخشی و حزب الله کف خیابان ها را خالی می گذاشتند، پیاده نظام دشمن چه به روز مردم نمی آورد؟!

روزی با اشاره به لندکروز نقره ای رنگ و فرسوده حاج بخشی به وی گفتم؛ «حاجی! قصد نداری ماشینت را عوض کنی؟ پرسید؛ با چی عوض کنم؟ گفتم منظورم این است که آن را تبدیل به احسن کنی! گفت؛ مگه این ماشین چه عیبی داره؟ یادگار جبهه است. به مزاح گفتم؛ آخه زهوارش در رفته و همه جاش صدا میده غیر بوقش! با خنده گفت؛ به بوقش چیکار داری؟ در عوض «بلندگوش» گوش ضد انقلاب رو کر می کنه!

حاجی راست می گفت و البته باید اضافه می کرد که گوش حزب الله و مردم مؤمن و پاکباخته را هم نوازش می کنه.