به گزارش افکارنیوز،
کمند امیرسلیمانی عکس تازه ای از خود منتشر کرد.