به گزارش افکارنیوز،

مرتضی رزاق کریمی تهیه کننده سینما و تلویزیون؛ درباره پول‌های واریزی سینماداران به حساب خانه سینما از عوایدی پخش فوتبال‌های جام جهانی گفت: تا کنون چهار سینما پول واریز کردند و بقیه واریز نشده حتی برای پرداخت سهم‌ها هم تصمیم گیری صورت نگرفته است.

وی افزود: پول‌های واریزی تا آخرین واریزی پیش ما به صورت امانت باقی می‌ماند تا پس از آن با هماهنگی شورای عالی اکران و شورای عالی تهیه کنندگان تصمیم گیری کنیم که سهم‌ها به صاحبانشان پرداخت شود.

در حالی که رزاق کریمی اعلام کرد ۴ سینما درآمد حاصل از نمایش فوتبال در سینما را واریز کرده اند که سید ضیاء هاشمی در گفتگویی اعلام کرد فقط ۶ سینما از بین همه سینما‌های نمایش دهنده فوتبال عواید فروش خود را به صاحبان فیلم‌ها پرداخت کرده اند.

گفتنی است؛ تعدادی از بازی‌های فوتبال جام جهانی در برخی سینما‌ها برای مخاطبان پخش شد که با اکران فیلم‌ها همراه بود و قرار شد سهم صاحبان فیلم از بلیت فروش آن داده شود که تا کنون به سرانجام نرسیده است.