به گزارش افکارنیوز،

لیلا بلوکات با انتشار این عکس نوشت:

مگذار که عشق، به عادتِ دوست داشتن تبدیل شود! مگذار که حتی آب دادنِ گل‌های باغچه، به عادتِ آب دادنِ گل‌های باغچه بدل شود! عشق، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتنِ دیگری نیست! پیوسته نو کردنِ خواستنی‌ست که خود، پیوسته خواهانِ نو شدن است و دگرگون شدن... تازگی، ذاتِ عشق است و طراوت، بافتِ عشق... چگونه می‌شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت و عشق همچنان عشق بماند؟

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx