به گزارش افکارنیوز،

الهام کردا با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

تمام اولین دوره ی بازیگری اینجا_میان_شهر

بچه ها بدرخشید و با عشق و قدرت برین جلو.

خیلی خیلی دوستتون داریم و همیشه کنارتونیم.

 

اینستا