به گزارش افکارنیوز،

محمدحسین محمدزاده مدیر شبکه قرآن و معارف و دبیر شورای معارف سیما با اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان از مدیریت این شبکه خداخافظی کرد.

با کنار رفتن محمدزاده از مدیریت شبکه قرآن، هنوز جایگزینی برای وی منصوب نشده است.