به گزارش افکارنیوز،

نازنین کریمی با انتشار این عکس نوشت: نه_به_خشونت_علیه_زنان

پ ن: عکس مربوط به تمرینهای فیلم جدیدی است که بزودی اخبار آن منتشر خواهد شد.

 

اینستا