به گزارش افکارنیوز،

داریوش فرضیایی مشهور به عموپورنگ در اینستاگرام با انتشار تصویری ازمادر خود نوشت:

هرگز فراموش نمیکنم با چه سختی و مشقتی ماها رو بزرگ کردی، در بک اتاق کوچک مستاجری همه مون رو زیر بال و پرت میگرفتی تا مبادا گزندی بهمون برسه، از تی کشیدن پله های خونه مردم گرفته تا شنیدن صدای فریاد زن صاحب خونه که میگفت:

چرا پله ها خوب تمیز نشده!! خیلی زجر کشیدی مادر اما نذاشتی ما احساس کمبود بکنیم، عمر و جوونیت رو بپای ما گذاشتی حالا هم که پیر شدی کسالت و بیماری اومده سراغت، از خدا میخوام تا زمانیکه نفس دارم خدمتگزارت باشم

مادر عزیزم

تو باارزشترین دارایی من در دنیایی

تو تنها و تنها دلخوشی من در این دنیایی

دوستت دارم مادر