به گزارش افکارنیوز ، تعداد ۶ هزار و ۹۷۷ درخواست، تاکنون از سوی مردم در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ثبت رسیده که به ۶ هزار و ۱۷۰ درخواست پاسخ داده شده است، بطور کلی میانگین پاسخگویی به درخواست های مردمی ۸۴ درصد بوده است.

به گزارش دبیرخانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همچنین در مجموع ۶۵۰ شکایت نیز در سامانه ثبت شده که دستگاههای متصل به سامانه تنها به ۳۴۵ شکایت پاسخ داده اند.

تا کنون ۵۴۳ دستگاه به سامانه متصل شده اند که بیشتر این دستگاهها در زیر مجموعه قوه مجریه قرار دارند.

بیشترین درخواست و سوالات مردمی (۳۰۵ درخواست)، مربوط به وزارت کشور می باشد که این وزارتخانه به تمامی درخواست ها در میانگین زمانی ۱۶ روزه پاسخ داده است.

بر اساس این گزارش، تعداد درخواست ها از قوه مقننه ۱۶۸ درخواست بوده که به ۱۳۵ درخواست پاسخ داده است، میانگین زمان پاسخگویی به درخواست ها (۷۵ روز)  می باشد.

بطور کلی درصد پاسخگویی قوه مقننه به درخواست های مردمی ۷۵ درصد بوده است.

تعداد درخواست های مردمی از قوه قضائیه ( روزنامه رسمی کشور در سامانه متصل شده است)، ۸۲ درخواست بوده که به تمامی درخواست ها در میانگین ۸ روز پاسخ داده شده است.

درصد پاسخگویی قوه مقننه (روزنامه رسمی کشور) با توجه به اینکه دو شکایت نیز از آن در سامانه ثبت شده ۹۸ درصد می باشد.

index

در میان استانداری ها،استانداری گیلان با ۹۱ درصد بیشترین و استانداری سیستان و بلوچستان با ۴۴ درصد پایین ترین میزان پاسخگویی را با توجه به تعداد درخواست ها داشته اند.

در میان ۲۶ شهرداری متصل به سامانه، بیشترین درخواست ها مربوط به شهرداری تهران با ۱۶۶ درخواست و میانگین پاسخگویی ۹ روز بوده است.

گفتنی است شهرداری یزد  تنها شهرداری است که ۱۰ سازمان زیرمجموعه آن به سامانه وصل شده است. استان گیلان بیشترین شهرداری فعال را در سامانه دارد.

برای دریافت جزئیات کامل گزارش به نشانی پایگاه اطلاع رسانیhttps://foia.farhang.gov.ir بخش وضعیت پاسخگویی دستگاهها در سامانه مراجعه کنید