به گزارش افکارنیوز،

در این نشست خبری، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به سوالات خبرنگاران داخلی پاسخ داد.

اخبار فرهنگ و هنر _ اما این نشست در حالی از همان ابتدای پخش، هنگام طرح پرسش‌هایی درباره برخی روزنامه‌های خاص و نیز مسائل منطقه همچون عربستان، برای دقایقی با قطعی همراه شد.

پخش این نشست به دلیل همزمان با اخبار سراسری ساعت ۱۳ و همچنین اذان ظهر پایان یافت.

در ارتباطی با روابط عمومی کل این مساله را جویا شدیم که همچنان منتظر دریافت پاسخ است.