مریم امیرجلالی با انتشار این عکس نوشت:


اخبار چهره ها -بادرود بهمه دوستان‌میخواستم تشکر کنم ازاون عده ازدوستان‌که میان وقت وبی وقت به راحتی برای یک تبلیغ که من روحم ازکیفیت ان خبر نداشته بی حرمتی و توهین میکنن‌ واقعا ممنونم ازمتلک گفتن هاتون بی احترامی یاتون

 

امیرجلالی