محمد رضا گلزار با انتشار این عکس نوشت: هیچی نمی‌تونه از عزت ، شرف و ماندگاری‌ تصمیم شما در طول تاریخ کم کنه

تمام قد ممنونم و متشکر

محمدرضا گلزار کرونا