شبنم قلی‌خانی با انتشار این تصاویر نوشت: این عکس رو به یاد نوروز پارسال گذاشتم که برادرم به رسم هر ساله به ایران آمد و هر روزمان باهم گذشت ولی امسال این ویروس عذاب آور ما رو از هم دور کرد و شهرام نتونست بیاد، شاید جریان امسال به ما درس بزرگی داد اینکه از لحظه های با هم بودنمان بیشترین لذت را ببریم، برای من و شهرام و خیلی های دیگری که غربت راتجربه کردند مسلم است که سفر به ایران آن هم در روزهای شروع بهار و نوروز بهترین اتفاق است ، میدانم امسال خیلی از خانواده ها از دیدن عزیزانشان که در کشورهای دیگرند محروم ماندند امیدوارم سال آینده جبران شود و تنها آرزویم ریشه کن شدن این بیماری برای همیشه است.

اخبار چهره ها- شما هم خواهر یا برادر ،فامیل یا دوستی دارید که قرار بود امسال عید به ایران بیان و نشد؟؟؟

شبنم قلی خانی