به گزارش افکارنیوز،

سید بشیر حسینی در برنامه عصر جدید گفت:

اخبار چهره ها - چرا باید درس بخوانیم و عمرمان تلف شود و در پایان مدرکی بگیریم که به دردمان نمیخورد و چیزی هم جز افسردگی برای انسان نداشته باشد.