به گزارش افکارنیوز،

 اجرایی چشم‌نواز در عصر جدید که به سرانجام نرسید.