مرکز تحقیقات صداوسیما با انتشار نظرسنجی از مردم درباره اخبار صداوسیما در فصل بهار ۱۳۹۹ اعلام کرد در سه‌ماهه اول امسال ۷۹.۵ درصد پاسخگویان، شنونده یا بیننده اخبار رسانه ملی بوده‌اند. بر اساس این نظرسنجی ۷۲.۷ درصد پاسخگویان، در فصل بهار بیننده اخبار سیما و ۲۶.۸ درصد هم شنونده اخبار صدا بوده‌اند.

اخبار فرهنگ و هنر - این نظرسنجی نشان می‌دهد میانگین مدت‌زمان تماشای اخبار در بین بینندگان «یک ساعت و ۳۲ دقیقه» بوده است.

بر اساس این نظرسنجی، در بین بخش‌های مختلف خبری سیما و شبکه خبر ، بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو (۳۵.۵ درصد) بیشترین میزان بیننده پیگیر (بیننده همیشگی یا اکثر اوقات) را داشته است و در بین شبکه‌های مختلف تلویزیونی هم شبکه خبر (۲۸.۵ درصد) اولویت اول بینندگان اخبار سیما برای پیگیری اخبار بوده است.

این نظرسنجی نشان می‌دهد ۵۳.۹ درصد بینندگان اخبار سیما، «اخبار اقتصادی» را بیشتر از دیگر موضوعات خبری از رسانه ملی پیگیری می‌کنند.

بر اساس این نظرسنجی، ۴۱.۴ درصد از پاسخگویان به اخبار صداوسیما در حد «خیلی زیاد یا زیاد» و ۴۳.۶ درصد در حد «کم یا خیلی کم» اعتماد داشته‌اند؛ یعنی در مجموع اعتماد به خبر صداوسیما ۸۵ درصد است و ۱۱.۹ درصد هم گفته‌اند «اصلاً» اعتمادی به اخبار صداوسیما ندارند.

در میان بخش‌های مختلف خبری سیما، اخبار ۲۰:۳۰ شبکه دو (۳۵.۵ درصد)، ۱۴ شبکه یک (۲۲.۴ درصد) و ۲۱ شبکه یک (۲۰.۵ درصد) به ترتیب بیش از دیگر بخش‌های خبری سیما بیننده پیگیر (همیشگی یا اکثر اوقات) داشته‌اند.

رتبه‌بندی بخش‌های خبری از نظر درصد مخاطب پیگیر به شرح زیر است:

بخش ۲۰:۳۰ شبکه دو ۳۵.۵ درصد، بخش ساعت ۱۴ شبکه یک ۲۲.۴ درصد، بخش ساعت ۲۱ شبکه یک ۲۰.۵ درصد، بخش ساعت ۲۲ شبکه سه ۱۴، بخش ساعت ۱۳ شبکه خبر ۹.۷ درصد، بخش ساعت ۲۰ شبکه خبر ۹.۴ درصد، بخش ساعت ۲۱ شبکه خبر ۹ دصد، بخش ساعت ۱۹ شبکه خبر ۸.۱، بخش ۲۲:۳۰ شبکه دو ۷.۶، بخش ساعت ۱۹ شبکه یک ۶.۹، بخش ۲۱:۳۰ شبکه خبر ۶.۷، بخش ساعت ۱۷ شبکه خبر ۶.۵، بخش ساعت ۹ صبح شبکه خبر ۵.۷، بخش ساعت ۲۴ شبکه خبر ۵.۲، بخش ۱۲:۴۵ اخبار ورزشی شبکه سه ۵، بخش ۱۹:۱۵ اخبار ورزشی شبکه سه ۴.۹، بخش ساعت ۹ شبکه یک ۴.۵، بخش ساعت ۸ شبکه خبر ۴.۲، بخش تیتر امشب شبکه خبر ۴.۱، بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه دو ۴.۱، بخش ۱۸:۳۰ شبکه پنج ۴، بخش ساعت ۷ صبح شبکه خبر ۳.۹، بخش ساعت ۲۴ شبکه پنج ۳.۲۰، بخش ساعت ۲۰ شبکه چهار ۲.۱