به گزارش افکارنیوز،

 تعبیر عجیب افسانه بایگان درباره بیماری کرونا و انرژی آن روی آنتن زنده تلویزیون را می بینید.

اخبار چهره ها - افسانه بایگان: نگیم کرونا، بگیم کروناز/ مجری هنگ کرد!