به گزارش افکارنیوز،

مهرداد فتحی  با اشاره به تخریب بخشی از سایت فسیل های هفت میلیون ساله در منطقه «گاوکش» شهرستان نورآباد اظهار داشت: متاسفانه پیمانکار پروژه اداره کل راه و شهرسازی به صورت سهوی لایه کوچکی از سایت این فسیل ها را برداشته است.

وی با بیان اینکه در پی این اتفاق محیط زیست متوجه این موضوع شد و سریع جلوی فعالیت این پیمانکار در منطقه گرفت گفت: در حال حاضر نیز کارشناسان محیط زیست همچنان کار کاوش در این سایت را ادامه می دهند.

مدیر کل محیط زیست لرستان با تاکید بر اینکه کارشناسان محیط زیست تا پایان کاوش، بررسی های لازم را در این سایت خواهند داشت، گفت: این تخریب عمدی نبوده اما با این وجود محیط زیست علیه پیمانکار این پروژه اقامه دعوا نیز کرده است.

فتحی بیرانوند با بیان اینکه پیمانکار این پروژه اداره کل راه و شهرسازی اذعان داشته که این موضوع سهوی بوده است گفت: با این وجود محیط زیست علیه این پیمانکار اقام دعوا کرده است.

وی همچنین با اشاره به فسیل هایی که به واسطه این کاوش نیز بیرون آمده است گفت: همه این فسیل ها جمع آوری شده و همچنان کار کاوش در این سایت ادامه دارد.

مدیر کل محیط زیست لرستان در پاسخ به این سوال که این پروژه که در منطقه «گاوکش» شهرستان نورآباد در حال اجرا بوده و موجب تخریب سایت فسیل های هفت میلیون ساله شده چیست گفت: این پروژه مربوط به تعریض جاده نورآباد به خرم آباد است.

زهرا اورک رئیس گروه دیرینه شناسی موزه تاریخ طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مجموعه فسیلی که در منطقه گاوکش دلفان کشف شده است مربوط به اولین مجموعه خانواده پستانداران هفت میلیون سال قبل است که در حوزه زاگرس پیدا شده است، اظهار داشت: این مجموعه کشف شده شامل خانواده های مختلفی از علف خواران و گوشت خواران است.

وی با بیان اینکه بودن دو مجموعه گوشت خوار و علف خوار در این مکان نشان دهنده این است که اینجا یک زیست گاه دائمی برای این جانوران بوده است، گفت: این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است و می توان گفت کشف این فسیل ها اهمیتی بین المللی دارد.

رئیس گروه دیرینه شناسی موزه تاریخ طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به اینکه نمونه فسیل کشف شده در این محوطه یک نمونه زرافه بوده که الان نمونه زنده آن را در ایران نداریم، افزود: دلایل موجود اهمیت این منطقه را برای مطالعه فسیلی صد چندان می کند.

اورک در ادامه گفت: نمونه های کشف شده در این مکان از نظر خانواده متنوع هستند و همین امر موجب می شود که اهمیت زیادی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه یکی از نمونه هایی که در کاوش پیدا شده است فک پایین اسبی است که مربوط به جنسی از خانواده های هیپاریون ها است، بیان داشت: این فسیل کشف شده مربوط به اجداد اسب امروزی است.

بنابر این گزارش در حوزه زاگرس اولین بار است که فسیل های مهره داران خشک زی کشف شده و نتیجه کاوش در این منطقه می تواند بخش زیادی از ابهامات مربوط به دوره ماقبل از تاریخ را برای محققان روشن کند.