به گزارش افکارنیوز،

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران قدرت این زمین لرزه را دو و چهار دهم در مقیاس امواج درونی و عمق 8 کیلومتری زمین اعلام کرد.

 

 موقعیت این زمین لرزه که در شهرهای بابل ، قائمشهر و کیاکلا حس شد 8 کیلومتری بابل و 10 کیلومتری قائمشهر بود.