ببینید| خالد نبی؛ زیارتگاهی شگفت‌انگیز!

این زیارتگاه ، با توجه به قدمتی که دارد توجه بسیاری از گردشگران و همچنین باستان‌شناسان را به خود جلب کرده است.