سرویس مذهبی افکارنیوز- کسانی که تقوا پیشه می کنند به بصیرت و بینشی مجهز می شوند که دیگران از آن محرومند، قرآن کریم می فرماید:
«یا أَیُّها الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللهَ یَجعَل لَکُم فُرقاناً …»؛ ۱
ای مؤمنان اگر از خداوند پروا کنید برای شما نیروی جدا کننده حق از باطل پدید آورد.

استاد مرحوم علامه طباطبایی(ره) در تفسیر این آیه می نویسد:
فرقان به معنای چیزی است که میان دو چیز فرق می گذارد و آن در آیه مورد بحثبه قرینه سیاق و ترفیع اش بر تقوا فرقان میان حق و باطل است، چه در اعتقادات، و چه در عمل.

فرقان در اعتقادات جدا کردن ایمان و هدایت است از کفر و ضلالت، و در عمل جدا کردن اطاعت و هر عمل مورد خشنودی خداست از معصیت و هر عملی که موجب غضب او باشد و فرقان در رأی و نظر و جدا کردن فکر صحیح است از فکر باطل، همه این ها نتیجه و میوه ای است که از درخت تقوا به دست می آید. در آیه شریفه هم فرقان مقیّد به یکی از این چند قسم از تفرقه نگشته و اطلاقش همه را شامل می شود. ۲

منبع:
۱. سوره انفال، آیه۲۹.
۲. المیزان، ج۹، ص ۷۰.
۳. اخلاق اسلامی، ص ۱۶۲.