سرویس مذهبی افکارنیوز- رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: حاکم و کارگزار عادل و متواضع، سایه ی خدا و نسیم قدرت او در زمین است، پس اگر خیرخواه خود و مردم باشد، خدا او را در روزی که سایه ای جز سایه او نیست به عنوان [مهمان] وارد بر خود محشور کند۱؛

همچنین آن حضرت فرمود: محبوب ترین مردم و نزدیک ترین آنان به خدا در روز قیامت، حاکم عادل است. ۲

امام صادق علیه السّلام نیز می فرمایند: سه گروه را خدا بدون حساب وارد بهشت می کند: امام و پیشوای دادگر، تاجر درستکار، و راستگو و پیری که عمرش را در عبادت خدا صرف کرده باشد. ۳

منبع:
۱. الآداب الدینیة للخزانة المعینیة، طبرسی، ص۱۵۱.
۲. روضة الواعظین، ج۲، ص۴۶۷.
۳. کتاب الخصال، ص۸۰.
۴. مفاتیح الحیاة، ص۴۴۷.