سرویس مذهبیافکارنیوز- پیغمبر اکرم(ص) فرمودند: انتظار الفرج بالصبر عبادة؛ انتظار فرج با صبر و بردبارى عبادت است.

صدوق در کمال الدین از جابر جعفى از امام ششم روایت نموده که فرمود:
زمانى بر مردم خواهد گذشت که امام آنها از نظرشان غائب گردد. خوش بحال آنها که در آن زمان بر عقیده خود نسبت به ما ثابت می مانند. کمترین ثوابى که آنها دارند اینست که خداوند متعال آنها را با این کلام صدا زند: بندگان من! که ایمان به من آوردید و غیب مرا تصدیق کردید، شما را بثواب نیکوى خود مژده‏
میدهم شما بندگان و کنیزان حقیقى من هستید عبادت شما را میپذیرم و از تقصیرات شما میگذرم و شما را مى ‏آمرزم و بخاطر شما بندگانم را از باران سیرآب میکنم، و بلا را از مردم برطرف میسازم، اگر براى خاطر شما نبود عذاب خود را بر آنان(که در بی دینى و غفلت و معصیت بسر می برند) فرو می فرستادم. جابر گفت: عرض کردم یا ابن رسول اللَّه! بهترین کارى که شخص باایمان در آن زمان میتواند انجام دهدچیست؟

فرمود: حفظ زبان خود و ماندن در خانه! روایت زرارة بن اعین هم در آن کتاب از زراره روایت نموده که گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم مى ‏فرمود: قائم پیش از قیامش غیبتى دارد، عرض کردم: براى چه غائب مى‏ شود؟
فرمود: میترسد، در این وقت با دست اشاره بشکم خود فرمود(یعنى میترسد شکمش را پاره کنند).
سپس فرمود: اى زراره! او همان منتظر است و همان است که مردم درباره ولادتش تردید میکنند! بعضى مى‏ گویند او هنوز در شکم مادر است. و برخى مى‏ گویند:

او غائب است، و عده ‏اى هم مى‏ گویند او هنوز متولد نشده است، و جمعى میگویند دو سال پیش از وفات پدرش متولد شده است اوست که مردم همه در انتظار وى میباشند ولى خداوند دوست دارد شیعیان را بدین وسیله امتحان کند. در آن موقع است که اهل باطل دچار شک می شوند.
زراره میگوید: عرضکردم: قربانت گردم! اگر من آن زمان را درک نمایم چه کار کنم؟ فرمود: اى زراره اگر آن روز را درک کردى پیوسته این دعا را بخوان:
اللّهم عرّفنى نفسک فانّک ان لم تعرّفنى نفسک لم اعرف نبیّک اللّهم عرّفنى نبیّک فانّک ان لم تعرّفنى نبیّک لم اعرف حجّتک اللّهم عرّفنى حجّتک فانّک ان لم تعرّفنى حجّتک ظللت عن دینى»
یعنى پروردگارا! خود را بمن بشناسان که اگر خود را بمن نشناسانى نمیتوانم پیغمبرت را بشناسم، پروردگارا! پیغمبرت را بمن بشناسان که اگر پیغمبرت را بمن نشناسانى نمیتوانم حجت تو را بشناسم. پروردگارا! حجت‏ خود را بمن بشناسان، که اگر حجت خود را بمن نشناسانى دین خود را از دست می دهم!

پی نوشت:مهدى موعود ( ترجمه جلد ۵۱ بحار الأنوار)، متن، ص922تا924.