به گزارش افکارنیوز،

دفتر آیت الله وحید خراسانی استفتائی را پیرامون سفر زن بدون اجازه همسرش منتظر کرده است:

سوال:

آیا مسافرت کردن زن بدون اجازه شوهر، «سفرِ حرام» به حساب مى‌آید؟

جواب:

اگر زن بدون اجازه شوهر و بدون مجوّز شرعى به مسافرت برود، سفر او «سفرِ حرام» است و نمازش را باید تمام بخواند. مواردى هست که زن بدون اجازه شوهر مى‌تواند مسافرت کند، مثل آن‌که حجّ بر او واجب شده باشد. در اینصورت حتّى اگر شوهر هم اجازه ندهد، زن باید به سفر حجّ برود به مسافرت برود.