به گزارش افکارنیوز،

پیامبر اکرم(ص)از جایی عبور می کرد، چشمش به جمعیتی افتاد که دور شخصی را گرفتند، حضرت نزد آنها رفت و پرسید: برای چه اینجا جمع شده اید؟ آنها گفتند: دیوانه ای در اینجا هست و حرکات او ما را به اینجا کشانده است.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: دیوانه حقیقی این شخص نیست؛ بلکه این شخص بینوا گرفتار و بیمار است. آیا می خواهید شما را به ویژگی های دیوانه حقیقی، آگاه کنم؟
آن جماعت گفتند: آری ای رسول خدا(ص).

پیامبر خدا (ص)فرمود: دیوانه حقیقی دارای این نشانه ها است:

1.با کِبر و نخوت راه می رود و خود بزرگ بین و متکبر است.

2.به دو طرف خود مکرر  نگاه می کند و خود بین و معجب است.

3.شانه های خود را بالا و پایین می آورد و خود نماست و عقده حقارت دارد.

4.از درگاه خدا آرزوی بهشت می کند با اینکه به گناه خود ادامه می دهد.


5.جامعه، نه از شر او در امانند و نه به خیر او امیدوارند.

منبع:
الخصال، ج ۱، ص ۳۳۲