به گزارش افکارنیوز،
سلمان محمدی کارشناس علوم قرآنی گفت: امام زمان (عج) هم اکنون  در غیبت کبری به سر می برند و هیچ فردی حتی خودشان از زمان ظهور اطلاع ندارند.
 
وی ادامه داد: به طور یقین یکی از دلایل طولانی شدن مدت زمان غیبت امام دوازدهم (عج) مانع هایی است که در مسیر ظهور ایشان وجود دارد و در پدید آمدن بسیاری از مانع ها، افراد جامعه دخالت هایی جدی داشته اند.
 
این کارشناس علوم قرآنی تصریح کرد: گناهان و نافرمانی های افراد باعث می شود در روند ظهور امام زمان (عج) مانع ایجاد شود و بر همین اساس ، زمان ظهور با تاخیر رو به رو می شود.
 
وی در ادامه صحبت های خود توضیح داد: بر اساس آنچه که در احتجاج طبرسی به آن اشاره شده، امام زمان (عج) نامه ای به شیخ مفید نوشته اند که در آن فرموده بودند: چیزی ما را از شیعیان دور نکرده و مانع حضور ما میان شیعیان نشده مگر آنچه که از طرف شیعیان به ما می رسد که ما آن ها را زشت و ناشایست می دانیم. اعمالی انجام می دهند که ما آن ها را برای شیعه، برگزیده نمی دانیم.
 
محمدی همچنین اظهار کرد: نداشتن درک و معرفت صحیح نسبت به امام زمان (عج) از موارد دیگری است که در رفتارهای افراد مختلفی که خود را به عنوان "منتظر" معرفی می کنند، دیده می شود.
 
وی افزود: به طور یقین بسیاری از اعمال ما از روی نا آگاهی و نداشتن درک درست نسبت به امامان معصوم (ع) و امام غایب از نظرها یعنی حضرت مهدی (عج) باز می گردد چرا که اگر شیعیان می دانستند امامان ما تا چه اندازه از نافرمانی ها و سهل انگاری ها در انجام اعمال و همچنین مرتکب شدن گناهان، دل آزرده می شوند، شاید به شیوه صحیح تری رفتار می کردند.
 
این کارشناس علوم قرآنی یادآور شد: با کمی دقت به دوره های مختلف زندگی افراد متوجه می شویم همه آن ها کم و بیش نسبت به نعمت ولایت و امامت ناسپاسی داشته اند و این ناسپاسی حتی در بسیاری از موارد، به مرحله کفران نعمت رسیده است.
 
وی خاطرنشان کرد: به طور یقین یکی از دلایل اصلی غایب شدن امام دوازدهم (عج) از نظرها ، قدر ندانستن نعمت ولایت است و خداوند با این عمل تصمیم دارد درک روشنی را در بنده هایش نسبت به موضوع ظهور پدید آورد تا بدانند امامت و ولایت تا چه اندازه نعمت بزرگ و ارزشمندی است.