به گزارش افکارنیوز،
امام حسن (ع)در حدیثی نورانی می فرماید:هرکس بندگی خداوند را بکند خداوند همه چیز را مطیع او می سازد.
 
در شرح این حدیث آیت الله مجتهدی تهرانی(ره)می فرماید:در روستاها به خاطر اینکه با چوب سر و کار دارند یکی موریانه زیاد است و یکی ساس.ساس هم توی رخت خواب آدم می آید و هم پدر آدم را درمی آورد.به شیخ زیدی گفتند:خانه ما ساس دارد و ما را اذیت می کند.شیخ در جواب گفت:بروید به ساس ها بگویید که ابراهیم می گوید بروید.
 
مرحوم مجتهدی در ادامه می گوید:چه ملاهایی ما داشتیم.قدیم حشره کش نبود.رفتند و به ساس ها گفتند:ابراهیم می گوید بروید.ساس ها هم رفتند.حالا هم چنین آخوندی داریم که به ساس ها بگوید بروید و ساس ها بروند.شاید هم داشته باشیم.ما نمی شناسیم.هربیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد.
 
سپس مرحوم مجتهدی در ادامه شرح حدیث امام حسن مجتبی (ع)می گوید:خدا می فرماید: همانطور که خودم خلق می کنم، ای انسان تو هم خلق من هستی.پس اگر بندگی من را کنی تو را به مقام بالایی می رسانم.یعنی اگر کسی مرید خدا بشود مثل شیخ ابراهیم می شود.وقتی آن شخص به ساس ها بگوید که ابراهیم می گوید بروید، ساس ها آن مکان را ترک می کنند.فقط باید بندگی کنیم.
 
منبع:کتاب احسن الحدیث،ص78